دسته‌بندی نشده

۱۷ دی ۱۴۰۲

قهوه و سرطان

دوروی قهوه: دانه سیاه سلامت یا سرطان!؟ در سال ۲۰۱۶، یک هیئت تخصصی که توسط آژانس بین المللی تحقیقات سرطان (IARC) تشکیل شد. اما بر اساس […]