نمونه‌گیری بدون نیاز به حضور در آزمایشگاه

آزمایشگاه فروردین خدمت نمونه گیری در منزل را برای بیمارانی که نمی‌توانند به آزمایشگاه مراجعه کنند، ارائه می‌دهد. برای درخواست خدمت نمونه گیری در منزل، با آزمایشگاه تماس بگیرید و تاریخ و ساعت برای نمونه گیری در منزل را هماهنگ نمایید. علاوه بر این، با تکمیل فرم زیر، کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت. 

برای نمونه گیری در منزل، تکنسین آموزش دیده به همراه تجهیزات لازم به منزل شما مراجعه کره و نمونه‌های لازم را اخذ کرده و به آزمایشگاه جهت بررسی ارسال می‌کند.