Anti Cardiolipin Ab(IgG)

توضیحات

احتیاط‌های لازم

سطوح ACA با روش الايزا داراي قابليت تکرار پذيري ضعيفي است. ACA در عفونتها و سرطان ها مي تواند به صورت موقت وجود داشته باشد.

شرایط قبل از آزمایش

نام‌های دیگر

IgM – ACA ، IgG – ACA ، ACA

شناسه ملی

803135

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
< 10 Negative
10-20 Borderline
> 20 Positive

اطلاعات بالینی

بهمراه سايراتوآنتي بادي ها فسفو ليپيدي درتشخيص ترومبوزهاي عروقي “سقط جنين”ترومبوسيتوپني وبيماريهاي روماتيسمي بويژه لوپوس استفاده مي شود.

نوع نمونه

سرم

زمان نگهداری نمونه

پایداری در دمای یخچال بین 2 تا 8 درجه 5 روز
پایداری در دمای فریزر زیر 20 درجه 3 ماه

حجم نمونه لازم

1 میلی لیتر (حداقل: 0.5 میلی ایتر)

روش اندازه‌گیری

الايزا

زمان مورد نیاز

مدت زمان انجام آزمایش:

جواب‌دهی اضطراری: به صورت روزانه اعلام اورژانس مي گردد .

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

دسترسی سریع

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

بدون اتلاف وقت، سریع و آسان پذیرش شوید

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

به کمک پذیرش آنلاین می‌توانید بدون اتلاف وقت، به سلامتی خودتان رسیدگی نمایید.

دریافت جواب آزمایش

در صورت آماده بودن جواب آزمایش خود، آنلاین جواب‌ آن را دریافت کنید.

نمونه‌‌گیری در منزل

برای سهولت شما عزیزان، امکان نمونه‌گیری در منزل توسط آزمایشگاه فروردین فراهم شده است.