Urine Culture

توضیحات

تشخیص عفونت باکتریال در سیستم ادراری

احتیاط‌های لازم

شرایط قبل از آزمایش

نمونه ادرار صبحگاهی و یا حداقل 4 ساعت از آخرین دفع گذشته باشد.حداقل 3 روز قبل آنتی بیوتیک مصرف نشده باشد مگر با اطلاع پزشک معالج

نام‌های دیگر

شناسه ملی

تفسیر

در تفسیر نتایج کشت باید به این موارد توجه کرد: عوامل مرتبط با بیمار(نوع نمونۀ ادرار، سن، جنسیت، علائم بالینی و مصرف آنتیبیوتیک)؛ نتیجۀ آزمون میکروسکوپی رسوب ادرار؛ شرایط باکتري رشدیافته روي پلیت(تنوع کلنی رشدکرده یا خلوص کشت، تعداد باکتري و نوع باکتري رشدیافته)؛ روش نمونه برداري

اطلاعات بالینی

غلب عفونت­های دستگاه ادراری در اثر صعود باکتری­ها و حرکت بالا رونده آنها از طریق مدخل ورودی پیشابراه ایجاد می­شود که به تریتب باعث ایجاد اورتریت در زنان و مردان ( عفونت پیشابراه)، سیستیت در زنان و مردان ( عفونت مثانه) ، پروستاتیت در مردان ( التهاب غده پروستات) و پیلونفریت در زنان و مردان ( عفونت کلیه) می­شود.

نوع نمونه

نمونه ادرارمیانی صبحگاهی و یا حداقل 4 ساعت از آخرین دفع گذشته باشد ومطابق دستورالعمل نمونه گیری کشت ادرار گرفته شده باشد.

زمان نگهداری نمونه

حجم نمونه لازم

در افراد بزرگسال حداقل 10ml است هرچند در شرایط خاص مثلا در نوزادان ممکن است کمتر از 10ml باشد (حداقل: )

روش اندازه‌گیری

زمان مورد نیاز

مدت زمان انجام آزمایش:

جواب‌دهی اضطراری: نتایج منفی: 24 ساعت - نتایج مثبت: 72 ساعت

اطلاعات لازم از بیمار

دسترسی سریع

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

به کمک پذیرش آنلاین می‌توانید بدون اتلاف وقت، به سلامتی خودتان رسیدگی نمایید.

دریافت جواب آزمایش

در صورت آماده بودن جواب آزمایش خود، آنلاین جواب‌ آن را دریافت کنید.

نمونه‌‌گیری در منزل

برای سهولت شما عزیزان، امکان نمونه‌گیری در منزل توسط آزمایشگاه فروردین فراهم شده است.