Ammonia

توضیحات

احتیاط‌های لازم

همسويي بين سطوح آمونيا در خون و کماي کبدي ضعيف است . تعيين ميزان آمونيا بيان کننده قابل اعتمادي از قريب الوقوع بودن کماي کبدي نمي باشد.

شرایط قبل از آزمایش

قبل ازنمونه گيري بيمار بايد از کشيدن سيگار خوداري نموده و دست خودرا مشت نکند.
٢تا٣ساعت ناشتايي لازم است.

نام‌های دیگر

NH٣ خون

شناسه ملی

801010

تفسیر

آقایان
بازه سنی : از 1 روز تا 2 روز
0 – 110
بازه سنی : از 3 روز تا 14 روز
0 – 95
بازه سنی : از 15 روز تا 15 سال
0 – 60
بازه سنی : از 16 سال تا 150 سال
16 – 60
بانوان
بازه سنی : از 1 روز تا 2 روز
0 – 110
بازه سنی : از 3 روز تا 14 روز
0 – 95
بازه سنی : از 15 روز تا 15 سال
0 – 60
بازه سنی : از 16 سال تا 150 سال
11 – 51

اطلاعات بالینی

از اين تست براي تشخيص سندرم ، اختلالات متابوليک سيکل اوره، اسيدوري هاي آلي ، انسفالوپاتي کبدي و جهت پايش بيماراني که تحت درمان تغذيه اي از راه وريدي مي باشند مي توان سود جست. آمونيا در اين موارد زير افزايش پيدا مي کند بيماري کبدي ، عفونت مجاري ادراري همراه با استاز و اتساع ، سندرم Reye اختلالات سيکل اوره و … .

نوع نمونه

پلاسماي EDTA

زمان نگهداری نمونه

پایداری در دمای اتاق بین 18 تا 25 درجه ندارد
پایداری در دمای یخچال بین 2 تا 8 درجه ٢٠ دقيقه
پایداری در دمای فریزر زیر 20 درجه ٣ ماه انجماد سريع

حجم نمونه لازم

١ ميلي ليتر (حداقل: ٠.٥ ميلي ليتر)

روش اندازه‌گیری

فتومتريک

زمان مورد نیاز

مدت زمان انجام آزمایش: ١ روز

جواب‌دهی اضطراری: ١ ساعت پس از ورود نمونه به بخش

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

دسترسی سریع

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

بدون اتلاف وقت، سریع و آسان پذیرش شوید

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

به کمک پذیرش آنلاین می‌توانید بدون اتلاف وقت، به سلامتی خودتان رسیدگی نمایید.

دریافت جواب آزمایش

در صورت آماده بودن جواب آزمایش خود، آنلاین جواب‌ آن را دریافت کنید.

نمونه‌‌گیری در منزل

برای سهولت شما عزیزان، امکان نمونه‌گیری در منزل توسط آزمایشگاه فروردین فراهم شده است.