Amylase

توضیحات

احتیاط‌های لازم

ضايعات التهابي غدد بزاقي ، زخم پپپتيک ، پرفوره ، انفارکتوس يا انسداد روده ، سندرم حلقه آوران ، بيماري مجاري صفراوي، سيروز کبدي، آنوريسم آئورت.

شرایط قبل از آزمایش

ناشتايي

نام‌های دیگر

٤/١-آلفا-Dگلوکانوهيدرولاز سرم

شناسه ملی

800585

تفسیر

اطلاعات بالینی

يک روش تشخيصي حساس و مفيد در بيمارن مبتلا به پانکراتيت حاد است که با درد شکم مراجعه نموده اند ، که اين سنجش حساسيت و اختصاصيت بهتري نسبت به آميلاز دارد. و معمولا همراه با آن درخواست مي گردد. اين تست مفيد براي تشخيص پانکراتيت حاد.

نوع نمونه

سرم ، پلاسماي EDTA ، پلاسماي هپارينه ، ادرار

زمان نگهداری نمونه

پایداری در دمای یخچال بین 2 تا 8 درجه سرم و ادرار : ٧ روز
پایداری در دمای فریزر زیر 20 درجه سرم : ١ ماه / ادرار : ٧ روز

حجم نمونه لازم

1 میلی لیتر (حداقل: 0.5 میلی ایتر)

روش اندازه‌گیری

فتومتريک

زمان مورد نیاز

مدت زمان انجام آزمایش: 1 روز

جواب‌دهی اضطراری: 1 ساعت پس از ورود نمونه به بخش

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

دسترسی سریع

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

به کمک پذیرش آنلاین می‌توانید بدون اتلاف وقت، به سلامتی خودتان رسیدگی نمایید.

دریافت جواب آزمایش

در صورت آماده بودن جواب آزمایش خود، آنلاین جواب‌ آن را دریافت کنید.

نمونه‌‌گیری در منزل

برای سهولت شما عزیزان، امکان نمونه‌گیری در منزل توسط آزمایشگاه فروردین فراهم شده است.