APCR ( Leiden Factor )

توضیحات

احتیاط‌های لازم

زمان انعقاد دراين تست بستگي به غلظت فاکتور ٥ دارد.نسبت CT٢/CT١ تنها وجود فاکتور ٥ ليدن را اثبات ميکند.در صورت کاهش غلظت فاکتور ٥ هر دو زمان انعقاد CT٢, CT١ به طور متناسب افزايش مي يابد اما نسبت CT٢,CT١تغييري نمي کند.

شرایط قبل از آزمایش

نام‌های دیگر

APCR-Leiden

شناسه ملی

802290

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
Normal is <10%
Heterozygote : 25-75%
Hemozygote : 75%

اطلاعات بالینی

اين تست جهت شناسايي افرادي است که داراي فاکتور Vجهش يافته ميباشند .بطوريکه اين فاکتور نسبت به تجزيه توسط PCفعال مقاومت پيدا ميکند.٩٥% موارد به علت يک جهش نقطه اي معروف به جهش Leiden درفاکتور V ميباشد .

نوع نمونه

پلاسما سيتراته

زمان نگهداری نمونه

پایداری در دمای اتاق بین 18 تا 25 درجه 2 ساعت
پایداری در دمای یخچال بین 2 تا 8 درجه 14 روز
پایداری در دمای فریزر زیر 20 درجه 6 ماه

حجم نمونه لازم

2 میلی لیتر (حداقل: 1 میلی لیتر)

روش اندازه‌گیری

انعقادي

زمان مورد نیاز

مدت زمان انجام آزمایش: 1 روز

جواب‌دهی اضطراری:

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

دسترسی سریع

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

بدون اتلاف وقت، سریع و آسان پذیرش شوید

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

به کمک پذیرش آنلاین می‌توانید بدون اتلاف وقت، به سلامتی خودتان رسیدگی نمایید.

دریافت جواب آزمایش

در صورت آماده بودن جواب آزمایش خود، آنلاین جواب‌ آن را دریافت کنید.

نمونه‌‌گیری در منزل

برای سهولت شما عزیزان، امکان نمونه‌گیری در منزل توسط آزمایشگاه فروردین فراهم شده است.