Anti Streptolysin O

توضیحات

احتیاط‌های لازم

سرئوس و گونه هاي سودوموناس ديده شده است.ASO براي تشخيص پيودرمي ناشي از استرپتوکوک حساس نيست.

شرایط قبل از آزمایش

انتي بيوتيک ها و کورتيکو استروئيدها ممکن است سطح ASO را کاهش دهند.

نام‌های دیگر

تيتر آنتي استرپتوليزين O در سرم/ASO

شناسه ملی

802850

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
Adults : Up to 200
Children < 5 years : Up to 100

اطلاعات بالینی

استرپتولايزين هموليزيني است که توسط استرپتوکوک هاي گروهAتوليد مي گردد.
در بيماراني که دچارعفونت مي گردند استرپتولايزينOبعنوان آنتي ژن عمل کره وسبب توليد آنتي بادي در بدن بيمار مي گردد.
افزايش تيتر ازيک هفته بعد ازعفونت شروع مي گردد. وافزايش تيتر ASOبيانگر عفونت جديد با استرپتوکوک هاي گروه Aبتاهموليتيک مي باشند.
تيرهاي بالاي ASO در٨٠%-٨٥% بيماران با تبروماتيسمس وگلومرونفريت حاد تشکيل مي مي شود.

نوع نمونه

سرم

زمان نگهداری نمونه

پایداری در دمای یخچال بین 2 تا 8 درجه 5 روز
پایداری در دمای فریزر زیر 20 درجه 2 ماه

حجم نمونه لازم

1 میلی لیتر (حداقل: 0.5 میلی ایتر)

روش اندازه‌گیری

ايمونوتوربيدومتري

زمان مورد نیاز

مدت زمان انجام آزمایش: 1 روز

جواب‌دهی اضطراری:

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

دسترسی سریع

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

بدون اتلاف وقت، سریع و آسان پذیرش شوید

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

به کمک پذیرش آنلاین می‌توانید بدون اتلاف وقت، به سلامتی خودتان رسیدگی نمایید.

دریافت جواب آزمایش

در صورت آماده بودن جواب آزمایش خود، آنلاین جواب‌ آن را دریافت کنید.

نمونه‌‌گیری در منزل

برای سهولت شما عزیزان، امکان نمونه‌گیری در منزل توسط آزمایشگاه فروردین فراهم شده است.