CA 15-3 (Fluid)

توضیحات

احتیاط‌های لازم

افزایش میزان CA ١٥-٣ در بیماری های خوش خیم پستان مثل بیماری فیبروکیستیک و کبد مثل هپاتیت و سیروز نیز رخ می‌دهد.

شرایط قبل از آزمایش

نام‌های دیگر

Cancer Antigen ١٥-٣, Mucin-Like Carcinoma-Associated Antigen, MUC-١

شناسه ملی

801840

تفسیر

اطلاعات بالینی

Ca15-3 به عنوان نشانگر سرطان پستان شناخته شده است.علاوه بر این ، این گلیکوپروتئین توسط بسیاری از کارسینوم ها شامل آدنوکارسینوم ها و کارسینومای اسکواموس نیز بیان می‌گردد.مدرکی دال بر مفید بودن CA١٢٥ در غربالگری،تشخیص و یا مرحله بندی بدخیمی پستان وجود ندارد. بر اساس ملاحظات نظری ممکن است بتوان از CA١٢٥ در ردیابی و متاستاز بدخیمی پستان و پایش پاسخ به درمان استفاده نمود ولی این مسئله نیز هنوز به اثبات نرسیده است.

نوع نمونه

سرم / پلاسماي EDTA / پلاسماي هپارينه / مايعات بدن /

زمان نگهداری نمونه

پایداری در دمای یخچال 2 تا 8 درجه 7 روز
پایداری در دمای فریزر زیر 20 درجه 3 ماه

حجم نمونه لازم

1 میلی لیتر (حداقل: 0.5 میلی لیتر)

روش اندازه‌گیری

CLIA

زمان مورد نیاز

مدت زمان انجام آزمایش: 1 روز

جواب‌دهی اضطراری: 48 ساعته

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

دسترسی سریع

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

بدون اتلاف وقت، سریع و آسان پذیرش شوید

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

به کمک پذیرش آنلاین می‌توانید بدون اتلاف وقت، به سلامتی خودتان رسیدگی نمایید.

دریافت جواب آزمایش

در صورت آماده بودن جواب آزمایش خود، آنلاین جواب‌ آن را دریافت کنید.

نمونه‌‌گیری در منزل

برای سهولت شما عزیزان، امکان نمونه‌گیری در منزل توسط آزمایشگاه فروردین فراهم شده است.