CEA

توضیحات

احتیاط‌های لازم

CEA در موارد غير تومورال مانند افراد سيگاري ، اولسر پتيک ، برخي از بيماري هاي کبدي ، بيماري التهابي روده و پانکراتيت افزايش مي يابد.

شرایط قبل از آزمایش

زمان نمونه گيري:قبل از جراحي/حدود ٤هفته پس از جراحي/سپس هر٢تا٣ماه يکبار وبه مدت٢سال يا بيشتردر بيماراني که در مرحله ٢و ٣ بيماري هستند.

نام‌های دیگر

CEA

شناسه ملی

801805

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
male smoker : Up to 6.2
male non smoker : Up to 3.4
Female smoker : Up to 4.9
Female non smoker : Up to 2.5

اطلاعات بالینی

در مرحله بندي وپايش بيماران مبتلا به کارسينوم کولورکتال استفاده شده است.

نوع نمونه

سرم / پلاسماي EDTA / پلاسماي هپارينه / مايعات بدن /

زمان نگهداری نمونه

پایداری در دمای یخچال بین 2 تا 8 درجه 7 روز
پایداری در دمای فریزر زیر 20 درجه 3 ماه

حجم نمونه لازم

سرم: ١ ميلي ليتر/ ساير: ٢ ميلي ليتر (حداقل: سرم: 0.5 ميلي ليتر/ ساير: ١ ميلي ليتر)

روش اندازه‌گیری

CLIA

زمان مورد نیاز

مدت زمان انجام آزمایش: روز های زوج قابل انجام است.

جواب‌دهی اضطراری: -

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

دسترسی سریع

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

بدون اتلاف وقت، سریع و آسان پذیرش شوید

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

به کمک پذیرش آنلاین می‌توانید بدون اتلاف وقت، به سلامتی خودتان رسیدگی نمایید.

دریافت جواب آزمایش

در صورت آماده بودن جواب آزمایش خود، آنلاین جواب‌ آن را دریافت کنید.

نمونه‌‌گیری در منزل

برای سهولت شما عزیزان، امکان نمونه‌گیری در منزل توسط آزمایشگاه فروردین فراهم شده است.