Cholinesterase

توضیحات

احتیاط‌های لازم

شرایط قبل از آزمایش

نام‌های دیگر

BChE ، CHS

شناسه ملی

تفسیر

آقایان
بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
5320 – 12920
بانوان
بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
Children : 5320 – 12920
> 40 years : 5320 – 12920
16 – 39 years : 4260 – 11250
(Non pregnant -Not using contraceptive)
18- 41 years : 3650 – 9120
(Pregnant – using contraceptive)

اطلاعات بالینی

در عملکرد صحيح دستگاه عصبي نقش دارد. از يک ماده شيميايي است که در انتقال تکانه هاي – سيگنال هاي – عصبي از پايانه هاي اعصاب از طريق شکستن مولکول هاي استيل کولين نقش دارد

نوع نمونه

سرم ، پلاسماي EDTA ، پلاسماي هپارينه

زمان نگهداری نمونه

پایداری در دمای یخچال بین 2 تا 8 درجه سرم: 7 روز/ خون تام: 3 روز
پایداری در دمای فریزر زیر 20 درجه 3 ماه

حجم نمونه لازم

سرم: ١ ميلي ليتر/ پلاسما: ٢ ميلي ليتر (حداقل: سرم: 0.5 ميلي ليتر/ پلاسما: ١ ميلي ليتر)

روش اندازه‌گیری

فتومتريک

زمان مورد نیاز

مدت زمان انجام آزمایش: 2 روز

جواب‌دهی اضطراری:

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

دسترسی سریع

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

بدون اتلاف وقت، سریع و آسان پذیرش شوید

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

به کمک پذیرش آنلاین می‌توانید بدون اتلاف وقت، به سلامتی خودتان رسیدگی نمایید.

دریافت جواب آزمایش

در صورت آماده بودن جواب آزمایش خود، آنلاین جواب‌ آن را دریافت کنید.

نمونه‌‌گیری در منزل

برای سهولت شما عزیزان، امکان نمونه‌گیری در منزل توسط آزمایشگاه فروردین فراهم شده است.