Clostridium Difficile Toxins(A&B)

توضیحات

احتیاط‌های لازم

نمي تواند توکسين A را شناسايي نمايد و سبب نتايج غير قابل اعتماد مي گردد.

شرایط قبل از آزمایش

نام‌های دیگر

کلسترديوم ديفيسيل مولد سم.

شناسه ملی

803645

تفسیر

اطلاعات بالینی

علت اصلي اسهال همراه با مصرف آنتي بيوتيک وکوليت پسدوممبرانوس مي باشد. کاربرد آن در تشخيص کوليت پسودوممبرانوس وابسته به مصرف آنتي بيوتيک ناشي از توکسين زا.

نوع نمونه

Stool

زمان نگهداری نمونه

پایداری در دمای اتاق بین 18 تا 25 درجه 2 ساعت
پایداری در دمای یخچال بین 2 تا 8 درجه 3 روز
پایداری در دمای فریزر زیر 20 درجه 2 ماه

حجم نمونه لازم

2 گرم (حداقل: 1 گرم)

روش اندازه‌گیری

الایزا

زمان مورد نیاز

مدت زمان انجام آزمایش:

جواب‌دهی اضطراری:

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

دسترسی سریع

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

بدون اتلاف وقت، سریع و آسان پذیرش شوید

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

به کمک پذیرش آنلاین می‌توانید بدون اتلاف وقت، به سلامتی خودتان رسیدگی نمایید.

دریافت جواب آزمایش

در صورت آماده بودن جواب آزمایش خود، آنلاین جواب‌ آن را دریافت کنید.

نمونه‌‌گیری در منزل

برای سهولت شما عزیزان، امکان نمونه‌گیری در منزل توسط آزمایشگاه فروردین فراهم شده است.