Coombs (Direct)

توضیحات

احتیاط‌های لازم

شرایط قبل از آزمایش

نام‌های دیگر

DAT ، Direct coombs test

شناسه ملی

802525

تفسیر

اطلاعات بالینی

بر روي گلبول هاي هاي خون بيمار انجام مي شود. هدف از انجام اين آزمايش بررسي وجود آنتي بادي در سطح گلبول هاي قرمز است.

نوع نمونه

خون کامل EDTA

زمان نگهداری نمونه

پایداری در دمای اتاق 18 تا 25 درجه 1 روز
پایداری در دمای یخچال 2 تا 8 درجه 5 روز

حجم نمونه لازم

1 میلی لیتر (حداقل: 0.5 میلی لیتر)

روش اندازه‌گیری

هماگلوتيناسيون

زمان مورد نیاز

مدت زمان انجام آزمایش: 1 روز

جواب‌دهی اضطراری: 2 ساعت بعد از ورود نمونه به بخش

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

دسترسی سریع

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

بدون اتلاف وقت، سریع و آسان پذیرش شوید

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

به کمک پذیرش آنلاین می‌توانید بدون اتلاف وقت، به سلامتی خودتان رسیدگی نمایید.

دریافت جواب آزمایش

در صورت آماده بودن جواب آزمایش خود، آنلاین جواب‌ آن را دریافت کنید.

نمونه‌‌گیری در منزل

برای سهولت شما عزیزان، امکان نمونه‌گیری در منزل توسط آزمایشگاه فروردین فراهم شده است.