Cyclosporine (2 hrs. after drug)

توضیحات

احتیاط‌های لازم

نتايج وابسته به روش انجام تست دارد. محدوده هاي درماني به خوبي تعيين نشده اند.

شرایط قبل از آزمایش

نام‌های دیگر

Sandimmune ; Neoral

شناسه ملی

800845

تفسیر

بازه سنی : از 1 سال تا 150 سال
C 2 level :
3-6 times higher than C 0 levels.

اطلاعات بالینی

بعنوان سرکوبگر ايمني به خصوص پس از پيوند عضو استفاده مي شود. کاربرد آن در مونيتورکردن سطح خون در سرکوب ايمني براي دريافت کنندگان پيوند عضو. از اين دارو به طور گسترده اي براي کنترل پس زدن پيوند به خصوص در کبد، قلب، BM و کليه استفاده مي شود.محدوده درماني باريکي دارد و مسموميت هاي جدي رخ مي دهد.

نوع نمونه

خون کامل EDTA

زمان نگهداری نمونه

پایداری در دمای یخچال بین 2 تا 8 درجه 7 روز

حجم نمونه لازم

2 میلی لیتر (حداقل: 1 میلی لیتر)

روش اندازه‌گیری

RIA

زمان مورد نیاز

مدت زمان انجام آزمایش:

جواب‌دهی اضطراری:

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

دسترسی سریع

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

بدون اتلاف وقت، سریع و آسان پذیرش شوید

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

به کمک پذیرش آنلاین می‌توانید بدون اتلاف وقت، به سلامتی خودتان رسیدگی نمایید.

دریافت جواب آزمایش

در صورت آماده بودن جواب آزمایش خود، آنلاین جواب‌ آن را دریافت کنید.

نمونه‌‌گیری در منزل

برای سهولت شما عزیزان، امکان نمونه‌گیری در منزل توسط آزمایشگاه فروردین فراهم شده است.