Cystatin C

توضیحات

احتیاط‌های لازم

cystinisis که ماهيت جداگانه اي از cystinuria دارد با اين تست رديابي نمي شود.

شرایط قبل از آزمایش

ناشتايي شبانه يا ١٢ساعت قبل از نمونه گيري

نام‌های دیگر

Cystatin C

شناسه ملی

801255

تفسیر

آقایان
بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
0.4 – 1.2
بانوان
بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
0.4 – 1.2

اطلاعات بالینی

تخمين GFR/ارزيابي عملکرد پيوند آلوگراف کليه ونفروتوکسيسيتي درماني

نوع نمونه

سرم ، پلاسماي EDTA

زمان نگهداری نمونه

پایداری در دمای یخچال بین 2 تا 8 درجه 7 روز
پایداری در دمای فریزر زیر 20 درجه 2 ماه

حجم نمونه لازم

سرم: ١ ميلي ليتر/ پلاسما: ٢ ميلي ليتر (حداقل: سرم: 0.5 ميلي ليتر/ پلاسما: ١ ميلي ليتر)

روش اندازه‌گیری

Immunotrobid

زمان مورد نیاز

مدت زمان انجام آزمایش:

جواب‌دهی اضطراری:

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

دسترسی سریع

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

به کمک پذیرش آنلاین می‌توانید بدون اتلاف وقت، به سلامتی خودتان رسیدگی نمایید.

دریافت جواب آزمایش

در صورت آماده بودن جواب آزمایش خود، آنلاین جواب‌ آن را دریافت کنید.

نمونه‌‌گیری در منزل

برای سهولت شما عزیزان، امکان نمونه‌گیری در منزل توسط آزمایشگاه فروردین فراهم شده است.