DIF Pathology

توضیحات

احتیاط‌های لازم

شرایط قبل از آزمایش

نام‌های دیگر

شناسه ملی

807140

تفسیر

اطلاعات بالینی

به عهده پاتولوژيست است.

نوع نمونه

نمونه بيوپسي روي سرولوژي و دورن يخ

زمان نگهداری نمونه

پایداری در دمای یخچال بین 2 تا 8 درجه 6 ساعت
پایداری در دمای فریزر زیر 20 درجه 3 ماه

حجم نمونه لازم

(حداقل: )

روش اندازه‌گیری

IFA

زمان مورد نیاز

مدت زمان انجام آزمایش: 6 روز

جواب‌دهی اضطراری: به صورت روزانه اعلام اورژانس مي گردد.

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

دسترسی سریع

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

بدون اتلاف وقت، سریع و آسان پذیرش شوید

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

به کمک پذیرش آنلاین می‌توانید بدون اتلاف وقت، به سلامتی خودتان رسیدگی نمایید.

دریافت جواب آزمایش

در صورت آماده بودن جواب آزمایش خود، آنلاین جواب‌ آن را دریافت کنید.

نمونه‌‌گیری در منزل

برای سهولت شما عزیزان، امکان نمونه‌گیری در منزل توسط آزمایشگاه فروردین فراهم شده است.