Direct Smear For BK

توضیحات

احتیاط‌های لازم

شرایط قبل از آزمایش

نام‌های دیگر

شناسه ملی

804075

تفسیر

اطلاعات بالینی

نوع نمونه

"خلط ، بافت ، مایعات بدن و..."

زمان نگهداری نمونه

پایداری در دمای یخچال بین 2 تا 8 درجه ٢ روز

حجم نمونه لازم

(حداقل: )

روش اندازه‌گیری

Ziehl Neelsen

زمان مورد نیاز

مدت زمان انجام آزمایش: ٢ روز

جواب‌دهی اضطراری:

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

دسترسی سریع

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

بدون اتلاف وقت، سریع و آسان پذیرش شوید

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

به کمک پذیرش آنلاین می‌توانید بدون اتلاف وقت، به سلامتی خودتان رسیدگی نمایید.

دریافت جواب آزمایش

در صورت آماده بودن جواب آزمایش خود، آنلاین جواب‌ آن را دریافت کنید.

نمونه‌‌گیری در منزل

برای سهولت شما عزیزان، امکان نمونه‌گیری در منزل توسط آزمایشگاه فروردین فراهم شده است.