Ear Discharge (C&S)

توضیحات

احتیاط‌های لازم

شرایط قبل از آزمایش

نام‌های دیگر

شناسه ملی

804035

تفسیر

اطلاعات بالینی

نوع نمونه

ترشحات گوش

زمان نگهداری نمونه

پایداری در دمای اتاق بین 18 تا 25 درجه آزمایش در روز جمع آوری نمونه باید انجام شود.

حجم نمونه لازم

(حداقل: )

روش اندازه‌گیری

Aerobic

زمان مورد نیاز

مدت زمان انجام آزمایش: 3 روز

جواب‌دهی اضطراری:

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

دسترسی سریع

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

به کمک پذیرش آنلاین می‌توانید بدون اتلاف وقت، به سلامتی خودتان رسیدگی نمایید.

دریافت جواب آزمایش

در صورت آماده بودن جواب آزمایش خود، آنلاین جواب‌ آن را دریافت کنید.

نمونه‌‌گیری در منزل

برای سهولت شما عزیزان، امکان نمونه‌گیری در منزل توسط آزمایشگاه فروردین فراهم شده است.