IRON

توضیحات

احتیاط‌های لازم

به جز در مسموميت با آهن ، در ساير موارد اندازه گيري آهن سرم بدون TIBC يا ترانسفرين از ارزش محدودي برخوردار است.

شرایط قبل از آزمایش

٧ روز قبل از نمونه گيري از آهن استفاده نشود.

نام‌های دیگر

Fe ، TIBC

شناسه ملی

800500

تفسیر

آقایان
بازه سنی : از 1 روز تا 4 روز
63 – 201
بازه سنی : از 5 روز تا 6 ماه
28 – 135
بازه سنی : از 7 ماه تا 1 سال
35 – 155
بازه سنی : از 2 سال تا 12 سال
22 – 135
بازه سنی : از 13 سال تا 25 سال
40 – 155
بازه سنی : از 26 سال تا 40 سال
35 – 168
بازه سنی : از 41 سال تا 150 سال
40 – 120
بانوان
بازه سنی : از 1 روز تا 4 روز
63 – 201
بازه سنی : از 5 روز تا 6 ماه
28 – 135
بازه سنی : از 7 ماه تا 1 سال
35 – 155
بازه سنی : از 2 سال تا 12 سال
22 – 135
بازه سنی : از 13 سال تا 25 سال
37 – 125
بازه سنی : از 26 سال تا 40 سال
23 – 134
بازه سنی : از 41 سال تا 150 سال
39 – 149

اطلاعات بالینی

تشخيص افتراقي کم خوني به خصوص همرا با هيپوکرومي ويا MCV پايين/درصد اشباع جهت تخمين ذخاير آهن وکم خوني فقر آهن مفيدتر از آهن سرم است/ارزيابي تالاسمي وکم خوني سيدروپلاستيک/ارزيابي هموکروماتوز-ارزيابي مسموميت و overloadآهن در بيماران دياليزي يا بيماراني کهکم خوني وابسته به ترانسفوزيون.

نوع نمونه

سرم ، پلاسماي هپارينه

زمان نگهداری نمونه

پایداری در دمای یخچال بین 2 تا 8 درجه 7 روز
پایداری در دمای فریزر زیر 20 درجه 3 ماه

حجم نمونه لازم

سرم:١ ميلي ليتر/پلاسما:٢ ميلي ليتر (حداقل: سرم:٠/٥ ميلي ليتر/پلاسما:١ ميلي ليتر)

روش اندازه‌گیری

فتومتريک

زمان مورد نیاز

مدت زمان انجام آزمایش: 1 روز

جواب‌دهی اضطراری: ١ ساعت پس از ورود نمونه به بخش

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

دسترسی سریع

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

به کمک پذیرش آنلاین می‌توانید بدون اتلاف وقت، به سلامتی خودتان رسیدگی نمایید.

دریافت جواب آزمایش

در صورت آماده بودن جواب آزمایش خود، آنلاین جواب‌ آن را دریافت کنید.

نمونه‌‌گیری در منزل

برای سهولت شما عزیزان، امکان نمونه‌گیری در منزل توسط آزمایشگاه فروردین فراهم شده است.