Fibrinogen

توضیحات

احتیاط‌های لازم

غلظت هاي هپارين بيشتر از ٠.٦units/ml مي تواند در روش clauss به صورت کاذب سبب نتايج پايين شود.

شرایط قبل از آزمایش

استروژن ها و ocp ممکن است سبب افزايش فيبرينوزن شوند.در حالي که استروئيد هاي آنابوليک آندروژن ها آسپارژيناز فنوباربيتال استرپتوکيناز اورو کيناز و اسيدوالپرويک مي توانند سطح فيبرينوژن راکاهش دهند.

نام‌های دیگر

فاکتورI

شناسه ملی

802225

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
150 – 400

اطلاعات بالینی

فيبرينوژن توسط ترومبين به لخته فيبرين تبديل مي گردد. سطوح فيبرينوژن کمتر از ١٠٠mg/dl مي تواند همراه با خونريزي باشد. يکي از چندين تست در پانال DIC ارزيابي PT?ا PTT طولاني و ارزيابي بيماران با يک سابقه خونريزي بدون توجيه.

نوع نمونه

پلاسماي سيتراته

زمان نگهداری نمونه

پایداری در دمای اتاق بین 18 تا 25 درجه 2 ساعت
پایداری در دمای یخچال بین 2 تا 8 درجه 1 روز
پایداری در دمای فریزر زیر 20 درجه 1 ماه

حجم نمونه لازم

2 میلی لیتر (حداقل: 1 میلی لیتر)

روش اندازه‌گیری

آگلوتيناسيون

زمان مورد نیاز

مدت زمان انجام آزمایش: 1 روز

جواب‌دهی اضطراری:

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

دسترسی سریع

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

بدون اتلاف وقت، سریع و آسان پذیرش شوید

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

به کمک پذیرش آنلاین می‌توانید بدون اتلاف وقت، به سلامتی خودتان رسیدگی نمایید.

دریافت جواب آزمایش

در صورت آماده بودن جواب آزمایش خود، آنلاین جواب‌ آن را دریافت کنید.

نمونه‌‌گیری در منزل

برای سهولت شما عزیزان، امکان نمونه‌گیری در منزل توسط آزمایشگاه فروردین فراهم شده است.