FNA

توضیحات

احتیاط‌های لازم

شرایط قبل از آزمایش

نام‌های دیگر

Fine Niddle Aspiration

شناسه ملی

807045

تفسیر

اطلاعات بالینی

به عهده پزشک است.

نوع نمونه

آسپيره و مايعات

زمان نگهداری نمونه

پایداری در دمای اتاق بین 18 تا 25 درجه لام بعد از فيکس شدن براي مدت طولاني/مايعات بعد از فيکس شدن تا ٣ ماه

حجم نمونه لازم

٢ml / ٣ slides (حداقل: ١ml / ٣ slides)

روش اندازه‌گیری

Papanicolaou stining

زمان مورد نیاز

مدت زمان انجام آزمایش: 4 روز

جواب‌دهی اضطراری:

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

دسترسی سریع

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

بدون اتلاف وقت، سریع و آسان پذیرش شوید

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

به کمک پذیرش آنلاین می‌توانید بدون اتلاف وقت، به سلامتی خودتان رسیدگی نمایید.

دریافت جواب آزمایش

در صورت آماده بودن جواب آزمایش خود، آنلاین جواب‌ آن را دریافت کنید.

نمونه‌‌گیری در منزل

برای سهولت شما عزیزان، امکان نمونه‌گیری در منزل توسط آزمایشگاه فروردین فراهم شده است.