Folic Acid

توضیحات

احتیاط‌های لازم

مقادير ممکن است به علت هموليز گلبول هاي قرمز بصورت کاذب بالا باشد يا در مصرف کنندگان OCP پايين باشد. فولات در مواجهه با نور از بين مي رود.

شرایط قبل از آزمایش

ناشتایی

نام‌های دیگر

ويتامين B٩

شناسه ملی

801125

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
3.1 – 20

اطلاعات بالینی

اسيد فوليک به شکل هاي دي هيدرو و تترا هيدرو وجود دارد. احياء توسط اسيد آسکوربيک يا توسط آنزيم فولات ردوکتاز صورت مي گيرد. کاربرد آن عبارت است از رديابي فقدان فولات، مونيتورينگ درمان با فولات، ارزيابي کم خوني مگالوبلاستيک و ماکروسيتيک، ارزيابي علت افزايش هموسيستئين خون.

نوع نمونه

سرم/ WB/

زمان نگهداری نمونه

پایداری در دمای اتاق بین 18 تا 25 درجه 4 ساعت
پایداری در دمای یخچال بین 2 تا 8 درجه 2 روز
پایداری در دمای فریزر زیر 20 درجه 3 ماه

حجم نمونه لازم

1 میلی لیتر (حداقل: 0.5 میلی لیتر)

روش اندازه‌گیری

ECLIA

زمان مورد نیاز

مدت زمان انجام آزمایش:

جواب‌دهی اضطراری:

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

دسترسی سریع

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

به کمک پذیرش آنلاین می‌توانید بدون اتلاف وقت، به سلامتی خودتان رسیدگی نمایید.

دریافت جواب آزمایش

در صورت آماده بودن جواب آزمایش خود، آنلاین جواب‌ آن را دریافت کنید.

نمونه‌‌گیری در منزل

برای سهولت شما عزیزان، امکان نمونه‌گیری در منزل توسط آزمایشگاه فروردین فراهم شده است.