Free T4

توضیحات

احتیاط‌های لازم

شرایط قبل از آزمایش

جلوگيري از داروهايي که تداخل ايجاد مي کند مانند Salicylates.

نام‌های دیگر

Free T٤

شناسه ملی

801425

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 5 روز
0.9 – 2.5
بازه سنی : از 6 روز تا 2 ماه
0.9 – 2.2
بازه سنی : از 3 ماه تا 11 ماه
0.9 – 2
بازه سنی : از 12 ماه تا 5 سال
1 – 1.8
بازه سنی : از 6 سال تا 10 سال
1 – 1.7
بازه سنی : از 11 سال تا 19 سال
1 – 1.6
بازه سنی : از 20 سال تا 150 سال
0.9 – 1.7

اطلاعات بالینی

کمتر از ٠.٥% کل T٤ بدن به صورت Freeدر جريان خون وجود دارد.

نوع نمونه

سرم ، پلاسماي سيتراته ، پلاسماي هپارينه ، پلاسماي EDTA

زمان نگهداری نمونه

پایداری در دمای یخچال بین 2 تا 8 درجه 7 روز
پایداری در دمای فریزر زیر 20 درجه 1 ماه

حجم نمونه لازم

سرم:١ ميلي ليتر/پلاسما:٢ ميلي ليتر (حداقل: سرم:٠/٥ ميلي ليتر/پلاسما:١ ميلي ليتر)

روش اندازه‌گیری

اکتروکميلومينسانس

زمان مورد نیاز

مدت زمان انجام آزمایش:

جواب‌دهی اضطراری:

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

دسترسی سریع

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

به کمک پذیرش آنلاین می‌توانید بدون اتلاف وقت، به سلامتی خودتان رسیدگی نمایید.

دریافت جواب آزمایش

در صورت آماده بودن جواب آزمایش خود، آنلاین جواب‌ آن را دریافت کنید.

نمونه‌‌گیری در منزل

برای سهولت شما عزیزان، امکان نمونه‌گیری در منزل توسط آزمایشگاه فروردین فراهم شده است.