FTA Ab(IgG/IgM)

توضیحات

احتیاط‌های لازم

بيماري هاي لايم ، جزام ، مالاريا ، تب راجعه و لپتوسپيروز هم بالقوه سبب مثبت کاذب شدن FTA -ABS مي شود.

شرایط قبل از آزمایش

ناشتایی

نام‌های دیگر

fluorescent Treponemal Antibody Absorption

شناسه ملی

803030

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
< 0.9 : Non reactive
0.9 – 1.1 : Borderline
>= 1.1 : Reactive

اطلاعات بالینی

همانند MHA-TP تست FTA-ABS نيز يک تست اختصاصي ترپونمايي است. FTA-ABS هر چند نسبت به تست هاي راژينک حساس تر است ولي گران و از نظر تکنيکي پيچيده تر مي باشد. کاربرد آن در تاييد وجود آنتي بادي هاي ضد ترپونماپاليدوم در بيماراني که آزمايش آنتي بادي هاي غيرترپونمايي انها مثبت بوده است.

نوع نمونه

سرم

زمان نگهداری نمونه

پایداری در دمای اتاق بین 18 تا 25 درجه 1 روز
پایداری در دمای یخچال بین 2 تا 8 درجه 7 روز
پایداری در دمای فریزر زیر 20 درجه 6 ماه

حجم نمونه لازم

1 میلی لیتر (حداقل: 0.5 میلی لیتر)

روش اندازه‌گیری

کليا

زمان مورد نیاز

مدت زمان انجام آزمایش:

جواب‌دهی اضطراری:

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

دسترسی سریع

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

بدون اتلاف وقت، سریع و آسان پذیرش شوید

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

به کمک پذیرش آنلاین می‌توانید بدون اتلاف وقت، به سلامتی خودتان رسیدگی نمایید.

دریافت جواب آزمایش

در صورت آماده بودن جواب آزمایش خود، آنلاین جواب‌ آن را دریافت کنید.

نمونه‌‌گیری در منزل

برای سهولت شما عزیزان، امکان نمونه‌گیری در منزل توسط آزمایشگاه فروردین فراهم شده است.