Gastrin

توضیحات

احتیاط‌های لازم

بلع غذاي غني از پروتئين مي تواند منجر به يک افزايش ٢ تا ٥ برابر سطح طبيعي در گاسترين سرم شود.

شرایط قبل از آزمایش

ناشتايي، بيمار در معرض راديواکتيو قبل از نمونه گيري قرار نگرفته باشد.

نام‌های دیگر

Gastrin

شناسه ملی

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
13-115

اطلاعات بالینی

توسط سلول هاي نورواندوکرين G که در آنتروم معده و گاهي ساير مناطق دستگاه گوارش قرار دارند ترشح مي شود.و کاربرد آن ترکيبي از گاستين ناشتاي بالاو بالابودن اسيدته ناشتاي معده کليد تشخيص ZES است. بيماراني که مقادير آنها به اين معيار ها نمي رسد کانديد هستند.

نوع نمونه

سرم ، پلاسماي EDTA، پلاسماي هپارينه

زمان نگهداری نمونه

پایداری در دمای یخچال بین 2 تا 8 درجه 5 ساعت
پایداری در دمای فریزر زیر 20 درجه 1 ماه

حجم نمونه لازم

سرم:١ ميلي ليتر//پلاسما:٢ ميلي ليتر (حداقل: سرم:٠/٥ ميلي ليتر//پلاسما:١ ميلي ليتر)

روش اندازه‌گیری

الایزا

زمان مورد نیاز

مدت زمان انجام آزمایش:

جواب‌دهی اضطراری:

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

دسترسی سریع

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

بدون اتلاف وقت، سریع و آسان پذیرش شوید

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

به کمک پذیرش آنلاین می‌توانید بدون اتلاف وقت، به سلامتی خودتان رسیدگی نمایید.

دریافت جواب آزمایش

در صورت آماده بودن جواب آزمایش خود، آنلاین جواب‌ آن را دریافت کنید.

نمونه‌‌گیری در منزل

برای سهولت شما عزیزان، امکان نمونه‌گیری در منزل توسط آزمایشگاه فروردین فراهم شده است.