Hemoglobin

توضیحات

احتیاط‌های لازم

هيپرليپمي يا WBC بيشتر از ٥٠٠٠ ممکن است سبب افزايش کاذب Hb و در نتيجه MCH و MCHC شود.

شرایط قبل از آزمایش

نام‌های دیگر

Hb

شناسه ملی

802010

تفسیر

آقایان
بازه سنی : از 1 روز تا 6 روز
14 – 22
بازه سنی : از 7 روز تا 2 سال
11.1 – 14.1
بازه سنی : از 3 سال تا 12 سال
11.5 – 15.5
بازه سنی : از 13 سال تا 100 سال
13 – 17
بازه سنی : از 101 سال تا 150 سال
13 – 17
بانوان
بازه سنی : از 1 روز تا 6 روز
14 – 22
بازه سنی : از 7 روز تا 2 سال
11.1 – 14.1
بازه سنی : از 3 سال تا 12 سال
11.5 – 15.5
بازه سنی : از 13 سال تا 100 سال
12 – 15

اطلاعات بالینی

پروتئين کونژوگه اي است که ترکيب اصلي گلبول هاي قرمز خون بوده و به عنوان انتقال دهنده اکسيژن عمل مي کند. ارزيابي آنمي، از دست دادن خون، هموليز، پلي سايتمي و ساير شرايط.

نوع نمونه

خون کامل EDTA

زمان نگهداری نمونه

پایداری در دمای اتاق بین 18 تا 25 درجه 4 ساعت
پایداری در دمای یخچال بین 2 تا 8 درجه 24 ساعت

حجم نمونه لازم

1 میلی لیتر (حداقل: 0.5 میلی لیتر)

روش اندازه‌گیری

روش سل کانتر

زمان مورد نیاز

مدت زمان انجام آزمایش: 1 روز

جواب‌دهی اضطراری: ٣٠ دقيقه پس از ورود به نمونه به بخش

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

دسترسی سریع

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

بدون اتلاف وقت، سریع و آسان پذیرش شوید

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

به کمک پذیرش آنلاین می‌توانید بدون اتلاف وقت، به سلامتی خودتان رسیدگی نمایید.

دریافت جواب آزمایش

در صورت آماده بودن جواب آزمایش خود، آنلاین جواب‌ آن را دریافت کنید.

نمونه‌‌گیری در منزل

برای سهولت شما عزیزان، امکان نمونه‌گیری در منزل توسط آزمایشگاه فروردین فراهم شده است.