HE4

توضیحات

احتیاط‌های لازم

HE٤ در سطوح متفاوت در سرطان هاي پستان/آندومتر/ريه و گوارش هم وجود دارد.در حاملگي واضحا کاهش ميابد.در زنان سالخورده بالا تر است.

شرایط قبل از آزمایش

نام‌های دیگر

Human epididymus protein (HE٤)/WFDC٢/

شناسه ملی

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
Pre meno pausal : Up to 70
Post meno pausal : Up to 140

اطلاعات بالینی

پايش جهت عود بيماري پيشرونده در زنانيکه که درمان کامل سرطان اپيتليالي تخمدان را دريافت کرده اند.براي رديابي مرحله Iسرطان تخمدان نسبت به CA-١٢٥حساسيت بالاتري دارند.همچنين مي تواند به افتراق کارسينوم اپيتليالي تخمدان از بيماري خوشخيم تخمدان ها کمک کند.

نوع نمونه

سرم- پلاسما EDTA- پلاسما هپارينه

زمان نگهداری نمونه

پایداری در دمای یخچال بین 2 تا 8 درجه 2 روز
پایداری در دمای فریزر زیر 20 درجه 3 ماه

حجم نمونه لازم

سرم:١ ميلي ليتر/پلاسما:٢ميلي ليتر (حداقل: سرم:٠/٥ميلي ليتر/پلاسما:١ميلي ليتر)

روش اندازه‌گیری

ECLIA

زمان مورد نیاز

مدت زمان انجام آزمایش:

جواب‌دهی اضطراری:

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

دسترسی سریع

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

بدون اتلاف وقت، سریع و آسان پذیرش شوید

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

به کمک پذیرش آنلاین می‌توانید بدون اتلاف وقت، به سلامتی خودتان رسیدگی نمایید.

دریافت جواب آزمایش

در صورت آماده بودن جواب آزمایش خود، آنلاین جواب‌ آن را دریافت کنید.

نمونه‌‌گیری در منزل

برای سهولت شما عزیزان، امکان نمونه‌گیری در منزل توسط آزمایشگاه فروردین فراهم شده است.