PCR For HLA ABC

توضیحات

احتیاط‌های لازم

١.تمامي عوامل وموادي که منجر به مهار واکنش PCR مي شود.مانند خون هپارينه، ٢. مواد وکيت در شرايط گفته شده در بروشور کيت نگهداري شود. پليت در يخچال ٨-٢ درجه وTaq وMaster Mix در فريزر -٢٠ درجه،٣.از آلوده شدن مواد کيت ونمونه هاي مورد آزمايش خودداري کنيد،٤.عدم دقت در تعيين ميزان DNA لازم منجر به تداخل در ايجاد باند هاي مورد نظر مي شود.

شرایط قبل از آزمایش

نام‌های دیگر

شناسه ملی

تفسیر

اطلاعات بالینی

HLA-Typing در گيرنده ودهنده پيوند مغز استخوان وهمچنين تعيين الگوي والديني (Patternity)

نوع نمونه

خونEDTA

زمان نگهداری نمونه

پایداری در دمای یخچال بین 2 تا 8 درجه 15 روز

حجم نمونه لازم

20 میلی لیتر (حداقل: 10 میلی لیتر)

روش اندازه‌گیری

PcR

زمان مورد نیاز

مدت زمان انجام آزمایش: 3 روز

جواب‌دهی اضطراری:

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

دسترسی سریع

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

بدون اتلاف وقت، سریع و آسان پذیرش شوید

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

به کمک پذیرش آنلاین می‌توانید بدون اتلاف وقت، به سلامتی خودتان رسیدگی نمایید.

دریافت جواب آزمایش

در صورت آماده بودن جواب آزمایش خود، آنلاین جواب‌ آن را دریافت کنید.

نمونه‌‌گیری در منزل

برای سهولت شما عزیزان، امکان نمونه‌گیری در منزل توسط آزمایشگاه فروردین فراهم شده است.