HLA B27

توضیحات

احتیاط‌های لازم

١ تمامي عوامل و موادي که منجر به مهار واکنش PCR ميشود مانند خون هپارينه.٢ از آلوده شدن مواد کيت و نمونه هاي مورد ازمايش خودداري کنيد.٣ مواد و کيت در شرايط گفته شده در بروشور کيت نگهداري شود.

شرایط قبل از آزمایش

نام‌های دیگر

شناسه ملی

تفسیر

اطلاعات بالینی

شناسايي آلل HLA-B٢٧ در بيماري Ankylosing Spondylitis

نوع نمونه

خون EDTA

زمان نگهداری نمونه

پایداری در دمای اتاق بین 18 تا 25 درجه 24 ساعت
پایداری در دمای یخچال بین 2 تا 8 درجه 7 روز

حجم نمونه لازم

6 میلی لیتر (حداقل: 3 میلی لیتر)

روش اندازه‌گیری

PcR

زمان مورد نیاز

مدت زمان انجام آزمایش: 3 روز

جواب‌دهی اضطراری:

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

دسترسی سریع

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

بدون اتلاف وقت، سریع و آسان پذیرش شوید

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

به کمک پذیرش آنلاین می‌توانید بدون اتلاف وقت، به سلامتی خودتان رسیدگی نمایید.

دریافت جواب آزمایش

در صورت آماده بودن جواب آزمایش خود، آنلاین جواب‌ آن را دریافت کنید.

نمونه‌‌گیری در منزل

برای سهولت شما عزیزان، امکان نمونه‌گیری در منزل توسط آزمایشگاه فروردین فراهم شده است.