HLA B5

توضیحات

احتیاط‌های لازم

١.تمامي عوامل و موادي که منجر به مهار واکنش PCR مي شود. مانند خون هپارينه،٢.مواد و کيت در شرايط گفته شده در بروشور کيت نگهداري شود،٣. از آلوده شدن مواد کيت و نمونه هاي مورد آزمايش خودداري کنيد،٤. عدم دقت در تعيين ميزان DNA لازم منجر به تداخل در ايجاد باند هاي مورد نظر مي شود

شرایط قبل از آزمایش

نام‌های دیگر

شناسه ملی

تفسیر

اطلاعات بالینی

شناسايي آلل HLA B٥-٥١ در بيماري Behcet’s

نوع نمونه

خون EDTA

زمان نگهداری نمونه

پایداری در دمای اتاق بین 18 تا 25 درجه 24 ساعت
پایداری در دمای یخچال بین 2 تا 8 درجه 7 روز

حجم نمونه لازم

6 میلی لیتر (حداقل: 3 میلی لیتر)

روش اندازه‌گیری

PcR

زمان مورد نیاز

مدت زمان انجام آزمایش: 3 روز

جواب‌دهی اضطراری:

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

دسترسی سریع

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

بدون اتلاف وقت، سریع و آسان پذیرش شوید

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

به کمک پذیرش آنلاین می‌توانید بدون اتلاف وقت، به سلامتی خودتان رسیدگی نمایید.

دریافت جواب آزمایش

در صورت آماده بودن جواب آزمایش خود، آنلاین جواب‌ آن را دریافت کنید.

نمونه‌‌گیری در منزل

برای سهولت شما عزیزان، امکان نمونه‌گیری در منزل توسط آزمایشگاه فروردین فراهم شده است.