Urine Protein Immunoelectrophoresis

توضیحات

احتیاط‌های لازم

شرایط قبل از آزمایش

نام‌های دیگر

Urine protein immunoelectrophoresis ٢٤ h

شناسه ملی

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
See graph

اطلاعات بالینی

پروتئين منوکلونال محصول يک کلون منفرد بسط يافت شده از لنفوسيت هاي B و يا پلاسماهايي است که مي توان آنرا توسط الکتروفورز پروتئين سرم يا ادرار شناسايي کرد. کاربرد آن در تشخيص افتراقي پروتئين منوکلونال در سرم يا ادرار که شامل اين موارد مي باشد: پلاسماسيتوم منفرد، ميلوم پلاسماسل، لنفوم لوکمي سلول B و…

نوع نمونه

سرم ، ادرار ٢٤ ساعته

زمان نگهداری نمونه

پایداری در دمای یخچال بین 2 تا 8 درجه 5 روز
پایداری در دمای فریزر زیر 20 درجه 1 ماه

حجم نمونه لازم

٢٠ ميلي ليتر ادرار ٢٤ ساعته (حداقل: 10 ميلي ليتر ادرار ٢٤ ساعته)

روش اندازه‌گیری

الکتروفورز

زمان مورد نیاز

مدت زمان انجام آزمایش: 5 روز

جواب‌دهی اضطراری:

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

دسترسی سریع

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

بدون اتلاف وقت، سریع و آسان پذیرش شوید

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

به کمک پذیرش آنلاین می‌توانید بدون اتلاف وقت، به سلامتی خودتان رسیدگی نمایید.

دریافت جواب آزمایش

در صورت آماده بودن جواب آزمایش خود، آنلاین جواب‌ آن را دریافت کنید.

نمونه‌‌گیری در منزل

برای سهولت شما عزیزان، امکان نمونه‌گیری در منزل توسط آزمایشگاه فروردین فراهم شده است.