IgA

توضیحات

احتیاط‌های لازم

در صورتي که نمونه حاوي کرايوگلوبولين يا آگلوتينين هاي سرد باشد و در دماي نا صحيح نگهداري شده باشد، نتايج کاذب پايين ممکن است به دست آيد.

شرایط قبل از آزمایش

نام‌های دیگر

Immunoglobulin A

شناسه ملی

803277

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 1 ماه
7 – 94
بازه سنی : از 2 ماه تا 12 ماه
10 – 131
بازه سنی : از 13 ماه تا 3 سال
19 – 220
بازه سنی : از 4 سال تا 5 سال
48 – 345
بازه سنی : از 6 سال تا 7 سال
41 – 297
بازه سنی : از 8 سال تا 10 سال
51 – 297
بازه سنی : از 11 سال تا 13 سال
44 – 395
بازه سنی : از 14 سال تا 150 سال
70 – 400

اطلاعات بالینی

ارزيابي ايمني همورال/تشخيص وپيگيري درمان ذر ميلوم IgA/ارزيابي آنافيلاکسي همراه با ترانسفوزيون خونوفراوردهاي خوني/همراهي فقدان IgA با بيماري سلياک نيز شناخته شده است.

نوع نمونه

سرم، پلاسماي EDTA، پلاسماي هپارينه

زمان نگهداری نمونه

پایداری در دمای یخچال بین 2 تا 8 درجه 7 روز
پایداری در دمای فریزر زیر 20 درجه 3 ماه

حجم نمونه لازم

١ميلي ليتر/٢ميلي ليتر/ (حداقل: ٠/٥ميلي ليتر/١ميلي ليتر/)

روش اندازه‌گیری

Imm.Turb

زمان مورد نیاز

مدت زمان انجام آزمایش:

جواب‌دهی اضطراری: ١ ساعت پس از ورود نمونه به بخش

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

دسترسی سریع

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

بدون اتلاف وقت، سریع و آسان پذیرش شوید

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

به کمک پذیرش آنلاین می‌توانید بدون اتلاف وقت، به سلامتی خودتان رسیدگی نمایید.

دریافت جواب آزمایش

در صورت آماده بودن جواب آزمایش خود، آنلاین جواب‌ آن را دریافت کنید.

نمونه‌‌گیری در منزل

برای سهولت شما عزیزان، امکان نمونه‌گیری در منزل توسط آزمایشگاه فروردین فراهم شده است.