IgG

توضیحات

احتیاط‌های لازم

در صورتي که نمونه ها حاوي ماکروگلوبولين ، کرايوگلوبولين يا آگلوتي نين هاي سرد باشند و به درستي با آنها رفتار نشود ممکن است به صورت کاذب نتايج پايين به دست آيند.

شرایط قبل از آزمایش

نام‌های دیگر

IgG

شناسه ملی

803276

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 1 ماه
700 – 1600
بازه سنی : از 2 ماه تا 3 ماه
250 – 750
بازه سنی : از 4 ماه تا 6 ماه
180 – 800
بازه سنی : از 7 ماه تا 12 ماه
300 – 1000
بازه سنی : از 13 ماه تا 2 سال
350 – 1000
بازه سنی : از 3 سال تا 9 سال
500 – 1300
بازه سنی : از 10 سال تا 13 سال
700 – 1400
بازه سنی : از 14 سال تا 150 سال
700 – 1600

اطلاعات بالینی

جهت ارزيابي ايمني همورال/تشخيص وپيگيري درمان در ميلوم IgG/ارزيابي اطفال ومبتلايان به لنفوم که مستعد به عفونت هستند/تعيين”ارزيابي و پيگيري بيماران با انواع نقايص ايمني/

نوع نمونه

سرم/پلاسماي هپارينه/CSF/پلاسماي EDTA

زمان نگهداری نمونه

پایداری در دمای یخچال بین 2 تا 8 درجه 7 روز
پایداری در دمای فریزر زیر 20 درجه 3 ماه

حجم نمونه لازم

١ميلي ليتر/٢ميلي ليتر (حداقل: ٠/٥ميلي ليتر/١ميلي ليتر)

روش اندازه‌گیری

ايمونوتوربيدومتري

زمان مورد نیاز

مدت زمان انجام آزمایش: ١٠ تا ١٤ روز

جواب‌دهی اضطراری:

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

دسترسی سریع

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

بدون اتلاف وقت، سریع و آسان پذیرش شوید

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

به کمک پذیرش آنلاین می‌توانید بدون اتلاف وقت، به سلامتی خودتان رسیدگی نمایید.

دریافت جواب آزمایش

در صورت آماده بودن جواب آزمایش خود، آنلاین جواب‌ آن را دریافت کنید.

نمونه‌‌گیری در منزل

برای سهولت شما عزیزان، امکان نمونه‌گیری در منزل توسط آزمایشگاه فروردین فراهم شده است.