Interferone Gamma Release Assay(IGRA)

توضیحات

احتیاط‌های لازم

١. عدم رعايت شرايط صحيح جمع آوري و نگهداري نمونه ،٢. عدم رعايت شرايط صحيح نگهداري محلولها و کيت ،٣.خرابي تجهيزات و نداشتن تاريخ کاليبراسيون معتبر

شرایط قبل از آزمایش

نام‌های دیگر

Interferone Gamma Release Assay(IGRA)

شناسه ملی

803682

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
Negative

اطلاعات بالینی

تعيين وجودINF ٨وابسته به عفونت هاي مايکوباکتريوم توبرکلوزيس

نوع نمونه

لوله ويژه/داخل هر لوله ١ ميلي ليتر خون تام ريخته شود.٣ عدد لوله:درب قرمز>TB ANTIGEN/درب بنفش>MITOGEN/درب طوسي>NIL

زمان نگهداری نمونه

پایداری در دمای اتاق بین 18 تا 25 درجه کمتر از ١ ساعت
پایداری در دمای یخچال بین 2 تا 8 درجه به صورت معمولي پس از نمونه گيري در دماي يخچال پايداري ندارد/اما پس از جداسازي با شرايط ٢٨ روز پايداري دارد.
پایداری در دمای فریزر زیر 20 درجه به صورت معمولي پس از نمونه گيري در دماي فيريز پايداري ندارد/اما پس از جداسازي با شرايط ٣ ماه پايداري دارد.

حجم نمونه لازم

هر لوله ١ميلي ليتر (حداقل: هر لوله ١ميلي ليتر)

روش اندازه‌گیری

الایزا

زمان مورد نیاز

مدت زمان انجام آزمایش:

جواب‌دهی اضطراری:

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

دسترسی سریع

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

به کمک پذیرش آنلاین می‌توانید بدون اتلاف وقت، به سلامتی خودتان رسیدگی نمایید.

دریافت جواب آزمایش

در صورت آماده بودن جواب آزمایش خود، آنلاین جواب‌ آن را دریافت کنید.

نمونه‌‌گیری در منزل

برای سهولت شما عزیزان، امکان نمونه‌گیری در منزل توسط آزمایشگاه فروردین فراهم شده است.