IHC

توضیحات

احتیاط‌های لازم

عدم رعايت زمان تعيين شده در رنگ آميزي لام ها

شرایط قبل از آزمایش

نام‌های دیگر

IHC

شناسه ملی

807135

تفسیر

اطلاعات بالینی

بررسي لامهاي رنگ شده ايمونو هيستو شيمي از نظر تشخيص دقيق نوع تومور و منشا آن.

نوع نمونه

بيوپسي/بلوک

زمان نگهداری نمونه

پایداری در دمای اتاق بین 18 تا 25 درجه حداقل ١ سال پس از ثابت شدن.

حجم نمونه لازم

بيوپسي:حداقل به اندازه ٢ در ٢ ميلي متر/١ بلوک پاتولوژي/ (حداقل: بيوپسي:حداقل به اندازه ٢ در ٢ ميلي متر/١ بلوک پاتولوژي/)

روش اندازه‌گیری

patology

زمان مورد نیاز

مدت زمان انجام آزمایش: 7 روز

جواب‌دهی اضطراری:

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

دسترسی سریع

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

بدون اتلاف وقت، سریع و آسان پذیرش شوید

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

به کمک پذیرش آنلاین می‌توانید بدون اتلاف وقت، به سلامتی خودتان رسیدگی نمایید.

دریافت جواب آزمایش

در صورت آماده بودن جواب آزمایش خود، آنلاین جواب‌ آن را دریافت کنید.

نمونه‌‌گیری در منزل

برای سهولت شما عزیزان، امکان نمونه‌گیری در منزل توسط آزمایشگاه فروردین فراهم شده است.