LDH

توضیحات

احتیاط‌های لازم

اگزالات LD را مهار مي کند.

شرایط قبل از آزمایش

نياز به ناشتايي دارد، چند از روز قبل از آزمايش از CODEINE ، CLOFIBRATE استفاده نشود

نام‌های دیگر

LD

شناسه ملی

800555

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 5 روز
1 – 1732
بازه سنی : از 6 روز تا 12 ماه
1 – 975
بازه سنی : از 13 ماه تا 6 سال
1 – 615
بازه سنی : از 7 سال تا 12 سال
1 – 580
بازه سنی : از 13 سال تا 17 سال
1 – 559
بازه سنی : از 18 سال تا 150 سال
1 – 480

اطلاعات بالینی

افزايش LDH در خون بيمار در شرايط هيپوکسي، بيماري قلبي ريوي، کم خوني هموليتيک، منونوکلئوز و بيماري کبدي ديده مي شود.

نوع نمونه

سرم، مايعات بدن، CSF

زمان نگهداری نمونه

پایداری در دمای اتاق بین 18 تا 25 درجه 2 روز
پایداری در دمای یخچال بین 2 تا 8 درجه 4 روز
پایداری در دمای فریزر زیر 20 درجه 1 ماه

حجم نمونه لازم

سرم:١ ميلي ليتر/ساير:٢ ميلي ليتر (حداقل: سرم:٠/٥ ميلي ليتر/ساير:١ ميلي ليتر)

روش اندازه‌گیری

فتومتريک

زمان مورد نیاز

مدت زمان انجام آزمایش: 1 روز

جواب‌دهی اضطراری: ١ ساعت پس از ورود نمونه به بخش

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

دسترسی سریع

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

به کمک پذیرش آنلاین می‌توانید بدون اتلاف وقت، به سلامتی خودتان رسیدگی نمایید.

دریافت جواب آزمایش

در صورت آماده بودن جواب آزمایش خود، آنلاین جواب‌ آن را دریافت کنید.

نمونه‌‌گیری در منزل

برای سهولت شما عزیزان، امکان نمونه‌گیری در منزل توسط آزمایشگاه فروردین فراهم شده است.