LE Cell

توضیحات

احتیاط‌های لازم

١. عدم رعايت شرايط صحيح جمع آوري و نگهداري نمونه ، ٢. مواردي که منجر به جوابهاي کاذب اعم از مثبت و منفي ميگردد.
٣. کوچکترين خطا در روند آزمايش به خصوص در تکان ندادن کافي فالکون موجب منفي کاذب مي شود.
٤.در ٣.٦ درصد از موارد آتريت روماتوئيد احتمال مثبت شدن کاذب آزمايش وجود دارد.

شرایط قبل از آزمایش

نام‌های دیگر

شناسه ملی

802035

تفسیر

اطلاعات بالینی

تشخيص LE

نوع نمونه

خون کامل بدون ضد انعقاد در لوله فالکون ريخته شود و شرايط(راهنماي جمع آوري نمونه)انجام شودوهمراه آن سرم ارسال شود.

زمان نگهداری نمونه

پایداری در دمای اتاق بین 18 تا 25 درجه بعد از انجام شرايط ارسال سريع شود(١تا٢ ساعت در دماي محيط)

حجم نمونه لازم

خون کامل:٢٠ميلي ليتر و سرم:١ ميلي ليتر (حداقل: خون کامل:١٠ ميلي ليترو سرم:٠/٥ ميلي ليتر)

روش اندازه‌گیری

ميکروسکوپي

زمان مورد نیاز

مدت زمان انجام آزمایش: 1 روز

جواب‌دهی اضطراری: حداکثر ٣ ساعت پس از ورود نمونه به بخش

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

دسترسی سریع

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

بدون اتلاف وقت، سریع و آسان پذیرش شوید

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

به کمک پذیرش آنلاین می‌توانید بدون اتلاف وقت، به سلامتی خودتان رسیدگی نمایید.

دریافت جواب آزمایش

در صورت آماده بودن جواب آزمایش خود، آنلاین جواب‌ آن را دریافت کنید.

نمونه‌‌گیری در منزل

برای سهولت شما عزیزان، امکان نمونه‌گیری در منزل توسط آزمایشگاه فروردین فراهم شده است.