Leishman Body

توضیحات

احتیاط‌های لازم

پماد نزده باشد ، آنتي بيوتيک نخورده باشد.

شرایط قبل از آزمایش

از tropical cream ٣ روز قبل استفاده نشود.

نام‌های دیگر

Leishman body

شناسه ملی

804020

تفسیر

اطلاعات بالینی

ديدن اجسام ليشمن در لام و تاييد آلودگي

نوع نمونه

پوست ، BMA ، BMB

زمان نگهداری نمونه

پایداری در دمای اتاق بین 18 تا 25 درجه نامحدود پس از فيکس شدن لام

حجم نمونه لازم

٢ Slidews (حداقل: ٢ Slidews)

روش اندازه‌گیری

Geimsa/Slide staining

زمان مورد نیاز

مدت زمان انجام آزمایش: 1 روز

جواب‌دهی اضطراری:

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

دسترسی سریع

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

به کمک پذیرش آنلاین می‌توانید بدون اتلاف وقت، به سلامتی خودتان رسیدگی نمایید.

دریافت جواب آزمایش

در صورت آماده بودن جواب آزمایش خود، آنلاین جواب‌ آن را دریافت کنید.

نمونه‌‌گیری در منزل

برای سهولت شما عزیزان، امکان نمونه‌گیری در منزل توسط آزمایشگاه فروردین فراهم شده است.