Malaria Parasite

توضیحات

احتیاط‌های لازم

نتيجه منفي احتمال آلودگي پارازيت را رد نمي کند، اگر شک قوي به عفونت پرتوزوايي، فيلارياي يا تريپانوزومي وجود دارد ، آزمايش بايد حداقل ٣ مرتبه و با نمونه هاي به دست آمده در در زمان هاي مختلف سيکل تب انجام مي شود.

شرایط قبل از آزمایش

قبل از نمونه گيري بيمار بايد تب داشته باشد.

نام‌های دیگر

Malaria DS

شناسه ملی

00000401

تفسیر

اطلاعات بالینی

تشخيص مالاريا/آلودگي پارازيتي خون/بررسي بيماري تب دار بدون علت شناته شده.

نوع نمونه

خون کامل EDTA

زمان نگهداری نمونه

پایداری در دمای اتاق بین 18 تا 25 درجه پس از ثابت شدن در لام در دماي اتاق قابل نگهداري است.

حجم نمونه لازم

1 میلی لیتر (حداقل: 0.5 میلی لیتر)

روش اندازه‌گیری

روش گيمسا

زمان مورد نیاز

مدت زمان انجام آزمایش: 1 روز

جواب‌دهی اضطراری:

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

دسترسی سریع

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

بدون اتلاف وقت، سریع و آسان پذیرش شوید

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

به کمک پذیرش آنلاین می‌توانید بدون اتلاف وقت، به سلامتی خودتان رسیدگی نمایید.

دریافت جواب آزمایش

در صورت آماده بودن جواب آزمایش خود، آنلاین جواب‌ آن را دریافت کنید.

نمونه‌‌گیری در منزل

برای سهولت شما عزیزان، امکان نمونه‌گیری در منزل توسط آزمایشگاه فروردین فراهم شده است.