Magnesium

توضیحات

احتیاط‌های لازم

از آنجايي که مقدار منيزيم در گلبول هاي قرمز ٢ تا ٣ برابر سرم است، هموليز سبب افزايش آن مي شود. منيزيم سرم فقط يک جزء کوچکي از ذخيره کل بدن بوده و مقدار آن ممکن است وضيعت منيزيم را به درستي پيشبيني نکند.

شرایط قبل از آزمایش

نام‌های دیگر

Mg

شناسه ملی

800810

تفسیر

آقایان
بازه سنی : از 1 روز تا 1 ماه
1.2 – 2.6
بازه سنی : از 2 ماه تا 15 سال
1.2 – 2.3
بازه سنی : از 16 سال تا 150 سال
1.8 – 2.6
بانوان
بازه سنی : از 1 روز تا 1 ماه
1.2 – 2.6
بازه سنی : از 2 ماه تا 15 سال
1.2 – 2.3
بازه سنی : از 16 سال تا 150 سال
1.9 – 2.5

اطلاعات بالینی

از کاتيون هاي غير ارگانيک اصلي است که غالبا اندازه گيري نمي شود ولي اندازه آن در بيماران با وضعيت بحراني ممکن است مهم باشد. خلاصه اي از انديکاسيون هاي اندازه گيري منيزيم سرم ، انفارکت ميوکارد مي باشد.

نوع نمونه

سرم، پلاسما هپارينه، مايعات بدن

زمان نگهداری نمونه

پایداری در دمای یخچال بین 2 تا 8 درجه 7 روز
پایداری در دمای فریزر زیر 20 درجه 3 ماه

حجم نمونه لازم

سرم: ١ ميلي ليتر/پلاسما ٢ ميلي ليتر (حداقل: سرم: ٠/٥ ميلي ليتر/پلاسما:١ ميلي ليتر)

روش اندازه‌گیری

کمي لومينسانس

زمان مورد نیاز

مدت زمان انجام آزمایش: 1 روز

جواب‌دهی اضطراری: ١ ساعت پس از ورود نمونه به بخش

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

دسترسی سریع

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

بدون اتلاف وقت، سریع و آسان پذیرش شوید

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

به کمک پذیرش آنلاین می‌توانید بدون اتلاف وقت، به سلامتی خودتان رسیدگی نمایید.

دریافت جواب آزمایش

در صورت آماده بودن جواب آزمایش خود، آنلاین جواب‌ آن را دریافت کنید.

نمونه‌‌گیری در منزل

برای سهولت شما عزیزان، امکان نمونه‌گیری در منزل توسط آزمایشگاه فروردین فراهم شده است.