MTX

توضیحات

احتیاط‌های لازم

عدم صحت نتايج کنترل ها و محلول ها و ساير موارد کاربردي توسط اپراتور٢. خرابي تجهيزات و نيز نداشتن کاليبراسيون معتبر ٣. حجم ناکافي نمونه و خطاي نمونه گيري و نداشتن شرح حال از بيمار و مدت زمان پس از مصرف دوز دارو ٤. عدم رعايت شرايط صحيح نگهداري ٥. عدم تطبيق استانداردز ٦. وجود پيک هاي مزاحم در محدوده پيک مورد نظر

شرایط قبل از آزمایش

نمونه در اتاق تاريک باشد.

نام‌های دیگر

Methotrexate/MTX/Rheumatrex/Folex/Amethopterin

شناسه ملی

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
After high dose 24hrs. < 1.0
After high dose 48hrs. < 0.5
After high dose 72hrs. < 0.1

اطلاعات بالینی

تعيين ميزان داروي متوتروکسات در سرم /ارزيابي سميت بلاقوهدارو/

نوع نمونه

سرم

زمان نگهداری نمونه

پایداری در دمای یخچال بین 2 تا 8 درجه 1 روز
پایداری در دمای فریزر زیر 20 درجه 3 ماه

حجم نمونه لازم

2 میلی لیتر (حداقل: 1 میلی لیتر)

روش اندازه‌گیری

HPLC

زمان مورد نیاز

مدت زمان انجام آزمایش:

جواب‌دهی اضطراری: 8 روزه

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

دسترسی سریع

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

بدون اتلاف وقت، سریع و آسان پذیرش شوید

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

به کمک پذیرش آنلاین می‌توانید بدون اتلاف وقت، به سلامتی خودتان رسیدگی نمایید.

دریافت جواب آزمایش

در صورت آماده بودن جواب آزمایش خود، آنلاین جواب‌ آن را دریافت کنید.

نمونه‌‌گیری در منزل

برای سهولت شما عزیزان، امکان نمونه‌گیری در منزل توسط آزمایشگاه فروردین فراهم شده است.