NBT

توضیحات

احتیاط‌های لازم

نمونه کهنه باشد.

شرایط قبل از آزمایش

نام‌های دیگر

Nitrobloue Tetrazolium Test

شناسه ملی

802900

تفسیر

بازه سنی : از 0 سال تا 150 سال
> 90

اطلاعات بالینی

بررسي انفجار تنفسي در نوتروفيل

نوع نمونه

خون کامل EDTA

زمان نگهداری نمونه

پایداری در دمای یخچال بین 2 تا 8 درجه ٨ ساعت(همان روز)

حجم نمونه لازم

2 میلی لیتر (حداقل: 1 میلی لیتر)

روش اندازه‌گیری

Chemical

زمان مورد نیاز

مدت زمان انجام آزمایش: 1 روز

جواب‌دهی اضطراری: حداکثر ٣ ساعت پس از ورود نمونه به بخش

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

دسترسی سریع

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

بدون اتلاف وقت، سریع و آسان پذیرش شوید

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

به کمک پذیرش آنلاین می‌توانید بدون اتلاف وقت، به سلامتی خودتان رسیدگی نمایید.

دریافت جواب آزمایش

در صورت آماده بودن جواب آزمایش خود، آنلاین جواب‌ آن را دریافت کنید.

نمونه‌‌گیری در منزل

برای سهولت شما عزیزان، امکان نمونه‌گیری در منزل توسط آزمایشگاه فروردین فراهم شده است.