Stool Exam (2)

توضیحات

احتیاط‌های لازم

شرایط قبل از آزمایش

نام‌های دیگر

شناسه ملی

804100

تفسیر

اطلاعات بالینی

نوع نمونه

مدفوع

زمان نگهداری نمونه

پایداری در دمای اتاق بین 18 تا 25 درجه 3 روز
پایداری در دمای یخچال بین 2 تا 8 درجه 1 ماه

حجم نمونه لازم

2 گرم (حداقل: 1 گرم)

روش اندازه‌گیری

formalin ether، روش مستقيم

زمان مورد نیاز

مدت زمان انجام آزمایش: 2 روز

جواب‌دهی اضطراری:

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

دسترسی سریع

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

بدون اتلاف وقت، سریع و آسان پذیرش شوید

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

به کمک پذیرش آنلاین می‌توانید بدون اتلاف وقت، به سلامتی خودتان رسیدگی نمایید.

دریافت جواب آزمایش

در صورت آماده بودن جواب آزمایش خود، آنلاین جواب‌ آن را دریافت کنید.

نمونه‌‌گیری در منزل

برای سهولت شما عزیزان، امکان نمونه‌گیری در منزل توسط آزمایشگاه فروردین فراهم شده است.