Osmotic Fragility Tes

توضیحات

احتیاط‌های لازم

١. عدم رعايت شرايط صحيح جمع آوري و نگهداري نمونه، ٢. عدم رعايت شرايط صحيح نگهداري محلولها،٣. مواردي که منجر به جوابهاي کاذب اعم از مثبت و منفي ميگردد،٤. عدم استفاده از خون هپارينه يا دفيبرينه

شرایط قبل از آزمایش

ناشتایی

نام‌های دیگر

شکنندگي گلوبول هاي قرمز خون/OF

شناسه ملی

802055

تفسیر

اطلاعات بالینی

ارزيابي کم خوني هموليتيک به خصوص HS/ارزيابي حالت هموليتيک ايمني/

نوع نمونه

خون کامل هپارينه به همراه خون کامل EDTA همزمان

زمان نگهداری نمونه

پایداری در دمای اتاق بین 18 تا 25 درجه 1 روز

حجم نمونه لازم

خون کامل هپارينه : ٤ml، خون کامل : ١٠ml (حداقل: خون کامل هپارينه : ٢ml، خون کامل : ٥ml)

روش اندازه‌گیری

Hemolysis

زمان مورد نیاز

مدت زمان انجام آزمایش: 1 روز

جواب‌دهی اضطراری: ٣ ساعت پس از ورود نمونه به بخش

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

دسترسی سریع

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

بدون اتلاف وقت، سریع و آسان پذیرش شوید

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

به کمک پذیرش آنلاین می‌توانید بدون اتلاف وقت، به سلامتی خودتان رسیدگی نمایید.

دریافت جواب آزمایش

در صورت آماده بودن جواب آزمایش خود، آنلاین جواب‌ آن را دریافت کنید.

نمونه‌‌گیری در منزل

برای سهولت شما عزیزان، امکان نمونه‌گیری در منزل توسط آزمایشگاه فروردین فراهم شده است.