P.C.T

توضیحات

احتیاط‌های لازم

مربوط به رعايت نکردن زمان نزديکي- رعايت نکردن بيمار بعد از نزديکي که معمولا” به بيمار توصيه مي شود که قبل از انجام نزديکي ادرار کنند، چون پس از نزديکي به مدت چند ساعت از ادرار کردن بايد خودداري کرد.

شرایط قبل از آزمایش

Not sexual intercourse for ٣ days

نام‌های دیگر

Post-coital Cervix Test

شناسه ملی

804415

تفسیر

اطلاعات بالینی

انجام ازمايش POST COITAL TEST روي بيمار به درخواست پزشک معالج

نوع نمونه

Vaginal dis

زمان نگهداری نمونه

حجم نمونه لازم

1 میلی لیتر (حداقل: 0.5 میلی لیتر)

روش اندازه‌گیری

لام مستقيم

زمان مورد نیاز

مدت زمان انجام آزمایش: 1 روز

جواب‌دهی اضطراری:

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

دسترسی سریع

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

بدون اتلاف وقت، سریع و آسان پذیرش شوید

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

به کمک پذیرش آنلاین می‌توانید بدون اتلاف وقت، به سلامتی خودتان رسیدگی نمایید.

دریافت جواب آزمایش

در صورت آماده بودن جواب آزمایش خود، آنلاین جواب‌ آن را دریافت کنید.

نمونه‌‌گیری در منزل

برای سهولت شما عزیزان، امکان نمونه‌گیری در منزل توسط آزمایشگاه فروردین فراهم شده است.