Pap Smear

توضیحات

احتیاط‌های لازم

عدم دقت به تعويض به موقع رنگ ها مانع از کيفيت مناسب دررنگ آميزي لام ها خواهد شد.

شرایط قبل از آزمایش

از sexual intercourse ٣ روز قبل آزمايش استفاده نشود.

نام‌های دیگر

شناسه ملی

تفسیر

اطلاعات بالینی

کنترل کيفيت لام هاي Pap smear

نوع نمونه

لام

زمان نگهداری نمونه

پایداری در دمای اتاق بین 18 تا 25 درجه پس از فيکس شدن نگهداري ميشود.٧روز

حجم نمونه لازم

(حداقل: )

روش اندازه‌گیری

Betsda

زمان مورد نیاز

مدت زمان انجام آزمایش: 2 روز

جواب‌دهی اضطراری:

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

دسترسی سریع

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

بدون اتلاف وقت، سریع و آسان پذیرش شوید

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

به کمک پذیرش آنلاین می‌توانید بدون اتلاف وقت، به سلامتی خودتان رسیدگی نمایید.

دریافت جواب آزمایش

در صورت آماده بودن جواب آزمایش خود، آنلاین جواب‌ آن را دریافت کنید.

نمونه‌‌گیری در منزل

برای سهولت شما عزیزان، امکان نمونه‌گیری در منزل توسط آزمایشگاه فروردین فراهم شده است.