Parvovirus

توضیحات

احتیاط‌های لازم

شرایط قبل از آزمایش

نام‌های دیگر

شناسه ملی

تفسیر

اطلاعات بالینی

نوع نمونه

CSF، پلاسماي EDTA، سرم، مايعات بدن،مايع آمنيوتيک،بافت،مغز و استخوان،بلوک هاي پارافيني CBC EDTA

زمان نگهداری نمونه

پایداری در دمای اتاق بین 18 تا 25 درجه مغز استخوان : ٨ ساعت در دماي اتاق / ساير : ٨ ساعت در دماي اتاق
پایداری در دمای یخچال بین 2 تا 8 درجه مغز استخوان :سه روز / ساير : ٣ روز
پایداری در دمای فریزر زیر 20 درجه ساير : ٦ ماه

حجم نمونه لازم

بافت : ١٠mg / ساير :٢ml (حداقل: بافت : ٥mg / ساير :١ml)

روش اندازه‌گیری

PCR

زمان مورد نیاز

مدت زمان انجام آزمایش: 4 روز

جواب‌دهی اضطراری:

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

دسترسی سریع

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

بدون اتلاف وقت، سریع و آسان پذیرش شوید

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

به کمک پذیرش آنلاین می‌توانید بدون اتلاف وقت، به سلامتی خودتان رسیدگی نمایید.

دریافت جواب آزمایش

در صورت آماده بودن جواب آزمایش خود، آنلاین جواب‌ آن را دریافت کنید.

نمونه‌‌گیری در منزل

برای سهولت شما عزیزان، امکان نمونه‌گیری در منزل توسط آزمایشگاه فروردین فراهم شده است.