Platelet Count

توضیحات

احتیاط‌های لازم

شرایط قبل از آزمایش

نام‌های دیگر

شناسه ملی

802025

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 6 روز
100 – 450
بازه سنی : از 7 روز تا 2 سال
200 – 550
بازه سنی : از 3 سال تا 12 سال
170 – 450
بازه سنی : از 13 سال تا 150 سال
150 – 410

اطلاعات بالینی

نوع نمونه

زمان نگهداری نمونه

حجم نمونه لازم

(حداقل: )

روش اندازه‌گیری

زمان مورد نیاز

مدت زمان انجام آزمایش:

جواب‌دهی اضطراری:

اطلاعات لازم از بیمار

دسترسی سریع

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

بدون اتلاف وقت، سریع و آسان پذیرش شوید

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

به کمک پذیرش آنلاین می‌توانید بدون اتلاف وقت، به سلامتی خودتان رسیدگی نمایید.

دریافت جواب آزمایش

در صورت آماده بودن جواب آزمایش خود، آنلاین جواب‌ آن را دریافت کنید.

نمونه‌‌گیری در منزل

برای سهولت شما عزیزان، امکان نمونه‌گیری در منزل توسط آزمایشگاه فروردین فراهم شده است.