APTT

توضیحات

احتیاط‌های لازم

در موارد کمبود يک فاکتور به تنهايي PTT تنها زماني طولاني تر از حد طبيعي مي شود که فاکتور مورد نظر ٤٥-١٥ درصد کاهش يابد.

شرایط قبل از آزمایش

توجه به استفاده از argatroban، Heparin، heroeine

نام‌های دیگر

PTT، زمان ترومبوپلاستين نسبي

شناسه ملی

802220

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
25-36

اطلاعات بالینی

يک آزمايشغربالگري مسير داخلي انعقاد بوده و تاثير هپارين و ساير ضد انعقاد هاي مشابه را روي انعقاد خون بررسي مي کند. غربالگري تماميت مسير داخلي انعقاد و با وسعت کمتر مسير مشترک . PTT ممکن است آنتي کواگولانت هاي لوپوس را رديابي کند ولي به عنوان غربالگري نبايد استفاده شود.

نوع نمونه

پلاسما سيتراته

زمان نگهداری نمونه

پایداری در دمای اتاق بین 18 تا 25 درجه 2 ساعت
پایداری در دمای فریزر زیر 20 درجه ١٤ روز انجماد سريع

حجم نمونه لازم

2 میلی لیتر (حداقل: 1 میلی لیتر)

روش اندازه‌گیری

کوآگوليشن

زمان مورد نیاز

مدت زمان انجام آزمایش: 1 روز

جواب‌دهی اضطراری: ٣٠ دقيقه پس از ورود نمونه به بخش

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

دسترسی سریع

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

بدون اتلاف وقت، سریع و آسان پذیرش شوید

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

به کمک پذیرش آنلاین می‌توانید بدون اتلاف وقت، به سلامتی خودتان رسیدگی نمایید.

دریافت جواب آزمایش

در صورت آماده بودن جواب آزمایش خود، آنلاین جواب‌ آن را دریافت کنید.

نمونه‌‌گیری در منزل

برای سهولت شما عزیزان، امکان نمونه‌گیری در منزل توسط آزمایشگاه فروردین فراهم شده است.