Renin (Supine)

توضیحات

احتیاط‌های لازم

از آنجايي که کنترل متغير هاي پره آناليتيک دشوار است، محدوده هاي مرجع نيز گسترده مي باشند . سطوح رنين تحت تاثير حاملگي مصرف نمک و شيرين بيان قرار مي گيرد.

شرایط قبل از آزمایش

ناشتايي توصيه مي شود، توجه به استفاده از داروي فشار خون قبل نمونه گيري

نام‌های دیگر

RPA

شناسه ملی

801520

تفسیر

بازه سنی : از 1 سال تا 150 سال
2.8 – 39.9

اطلاعات بالینی

ترشح رنين در وضعيت upright، دريافت کم سديم و درمان با ديورتيک تحريک مي شود . جهت ارزيابي سيستم رنين.

نوع نمونه

پلاسما EDTA

زمان نگهداری نمونه

پایداری در دمای فریزر زیر 20 درجه ٤ هفته همان لحظه بايد فريز شود

حجم نمونه لازم

2 میلی لیتر (حداقل: 1 میلی لیتر)

روش اندازه‌گیری

کمي لو مينسانس

زمان مورد نیاز

مدت زمان انجام آزمایش:

جواب‌دهی اضطراری:

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

دسترسی سریع

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

بدون اتلاف وقت، سریع و آسان پذیرش شوید

پذیرش آنلاین آزمایشگاه

به کمک پذیرش آنلاین می‌توانید بدون اتلاف وقت، به سلامتی خودتان رسیدگی نمایید.

دریافت جواب آزمایش

در صورت آماده بودن جواب آزمایش خود، آنلاین جواب‌ آن را دریافت کنید.

نمونه‌‌گیری در منزل

برای سهولت شما عزیزان، امکان نمونه‌گیری در منزل توسط آزمایشگاه فروردین فراهم شده است.